EN SOCIAL DESIGNVIRKSOMHED

Mønstre, mennesker og fællesskab er kernen i DESIGN by INKL.
INKL's designstudio skiller sig ud. Vi bryder mønstre. Og vi udforsker mønstre på en måde, der er nytænkende og innovativ. Vore mønstre er håndtegnede og bærer en særlig historie i sig

INKL’s mission er at skabe fællesskaber gennem kreativt design, hvor forskellige mennesker sammen skaber unikke produkter. Det giver ikke bare meningsfulde jobmuligheder, men styrker også livsdueligheden for de unge mennesker med kognitive udfordringer. Vi vil skabe synlighed omkring dem, der normalt ikke anses for bidragende, ved at inddrage dem på lige vilkår i arbejdet. Målet er at bryde stereotyper, udfordre barrierer og bygge bro mellem forskellige mennesker ved at forene design og inklusion.

Hos INKL tror vi på, at meningsfuld beskæftigelse og det at have en betydning for andre er nøglen til selvværd og en måde at bekæmpe ensomhed. Vores tegnere er en del af et fællesskab, hvor deres kreative bidrag ikke kun er velkomne, de er afgørende.

Vi hylder mangfoldigheden og giver plads til de unikke kreative sind, som sjældent får den anerkendelse, de fortjener. Vores tegnere er udvalgt, fordi de er alt andet end almindelige. De er noget helt særligt, og deres rå og uspolerede evne til at skabe mønstre og figurer er hjertet af vores designfilosofi.

    Følg os på Facebook og Instagram for gode de historier